N.H. Grote Kerk

Adres
Kerkplein 1, 7607BT Almelo

N.H. Grote Kerk

De Grote Kerk is een kruiskerk, gebouwd in 1738. De Grote Kerk onderging in 1957 een grondige restauratie. De kerk kreeg van buiten een geheel ander aanzien met nieuwe ramen en een aanbouw aan de Zuid- en Noordgevel van het koor, die dient als consistoriekamer. Van binnen werd het interieur totaal gewijzigd.

Elke zaterdag is de Grote Kerk open van 15.00-16.00 uur. De toegang is vrij. Er zijn gidsen aan wie u uw vragen kunt stellen en het grote orgel wordt een uur lang bespeeld. Op het koor is een permanente tentoonstelling te bezichtigen van een kanselbijbel, gedrukt door Pieter Keur, kerkboeken, een zilveren doopbekken en een tinnen en zilveren avondmaalsstel. Aan een nieuwe uitgave van een boek wordt nu gewerkt.