Scoop Huiskamerprojecten genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs

De Vrijwilligers van de huiskamerprojecten van Scoop Welzijn zijn genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017. Met deze prijs wil de Provincie Overijssel haar grote waardering uiten voor de, vaak onzichtbare, inzet van al die duizenden Overijsselse Vrijwilligers.

Scoop Welzijn is een organisatie die vooral door vrijwilligers zijn doelen behaald. Hicran Icin heeft twee huiskamerprojecten opgezet en is bezig met de 3de. Alle drie in aparte wijken in Almelo. Het huiskamerproject is bedoeld voor allochtone vrouwen die niet beperkt genoeg zijn voor een dagbesteding, maar wel lichamelijk of psychische problemen hebben, vaak uit zich dit in isolatie en depressies.

De huiskamerprojecten worden door vrijwilligers, stagiaires en Scoop medewerker Hicran Icin gerund. De dag start met een mededeling en groepsgesprek, vervolgens worden er activiteiten, spellen, handwerk, taalcursus gegeven en men sluit af met gezamenlijk eten. Als deelnemers post hebben die ze niet begrijpen nemen ze dit mee en wordt er ook in een aparte ruimte aan hun administratie gewerkt. Verder worden er voorlichtingen gegeven door bijvoorbeeld de GGD, een psycholoog of de brandweerbrandweerman. Zonder de vrijwilligers kon dit project niet bestaan. Per groep nemen er minimaal 25 vrouwen deel. U kunt uw stem op de vrijwilligers van de huiskamer uitbrengen tot en met 29 juni via de website www.ovp2017.nl.